In het Middle Years Programme (MYP) wordt gebruikt gemaakt van twee soorten beoordelingen: 

  • Formatieve beoordelingen: worden gebruikt om regelmatig de vooruitgang en inzet van de student te evalueren en om te zien in welke mate doelen worden behaald;
  • Summatieve beoordelingen: worden regelmatig gebruikt om de eindprestaties van individuele studenten te beoordelen in verhouding tot specifieke doelen. 

Beide formatieve en summatieve beoordelingen zijn gebaseerd op specifieke criteria die zijn opgesteld door het International Baccalaureate (IB). Tevens worden een aantal prestaties gevalideerd door de IB, zoals bijvoorbeeld het Personal Project (profielwerkstuk). 

 

​Toelating tot het Diploma Programme 

Studenten kunnen zich aanmelden voor het Diploma Programme (DP) als zij het MYP hebben voltooid. Gebaseerd op hun academische resultaten en aangetoonde ambitie tijdens het MYP zal de school beslissen of de student toegelaten kan worden tot het DP. De school zal de student ondersteunen om een vakkenpakket te kiezen met hun carrièreperspectief in gedachte.