Onze school door de ogen van studenten:

Ervaar één van onze open dagen:

De International School Hilversum biedt ook Nederlandstalige leerlingen een uitdagend en gevarieerd programma. De leerlingen leren Engels op een academisch niveau en worden voorbereid op een steeds verder globaliserende wereld, terwijl zij tevens hun Nederlands op peil houden. Door hun contacten met internationale leeftijdsgenoten ontwikkelen leerlingen ook de vaardigheid Engels te spreken in informele situaties.

Leerlingen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort en die een getekend VWO advies van de basisschool hebben kunnen zich aanmelden voor ons Internationaal Tweetalig VWO programma. De opleiding bestaat uit twee fasen. Tijdens de eerste vier jaar doorloopt de leerling het Middle Years Programme, waarin, behalve aan het vergaren van kennis ook aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van eigenschappen die het leerproces bevorderen en daarnaast belangrijk zijn voor het dagelijks leven. Wij moedigen leerlingen o.a. aan om risico's te nemen, te reflecteren op hun keuzes en ideeën, zich tolerant op te stellen jegens anderen en kritisch om te gaan met informatiebronnen. Na afsluiting van het Middle Years Programme stromen leerlingen door in het International Baccalaureate Diploma Programme. Het IB-diploma wordt internationaal erkend en heeft enkele van onze leerlingen toegang geboden tot prestigieuze universiteiten als Oxford, Cambridge en Harvard. Het IB onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

Procedure voor ouders van aanstaande tweetalige leerlingen (middelbare school)​

Lees het "Toelatingsbeleid"​ van de school om er zeker van te zijn dat u in aanmerking komt voor een plaats in de tweetalige afdeling.