*De datums voor de open lesmiddagen, de open dag en de aanmelding voor het schooljaar 2024/2025 vindt u hieronder.

Leerlingen die een VWO-advies van de basisschool hebben gekregen, een Nederlands paspoort hebben, vloeiend Nederlands spreken en waarbij de voertaal thuis Nederlands is, kunnen zich aanmelden voor ons Internationaal Tweetalig VWO-programma.

Het Internationaal Tweetalig VWO-programma wordt voor een groot deel in het Engels gegeven en de studenten krijgen Latijn als extra uitdaging. Samenwerken en zelfmanagement zijn heel belangrijk in het Middle Years Programme (MYP) van het International Baccalaureate (IB). Dit programma is veeleisend voor jonge studenten en past niet bij alle type leerlingen. Mocht de school het dan ook nodig achten, dan zullen zij leerlingen die zich aanmelden voor het Internationaal Tweetalig VWO-programma tijdens de aanmeldingsprocedure uitnodigen voor een interview.

Om toegelaten te worden tot het Internationaal Tweetalig VWO-programma op een ander moment dan tijdens het eerste jaar, moet de student voldoen aan eerder genoemde criteria en op dat moment een gelijkwaardige opleiding aan het doen zijn (inclusief Latijn). Om toegelaten te worden tot het Diploma Programme (DP) als tweetalige student, moet minimaal VWO 4 succesvol zijn afgerond. Voor de gekozen ‘higher-level’ vakken is een minimum cijfer van een 7,5 nodig (op een schaal van 1 tot 10). Voor toelating tot het DP is een intake interview een essentieel onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Tweetalige studenten die al staan ingeschreven bij de ISHilversum moeten Grade 10 succesvol afgerond hebben om toegang te krijgen tot het DP (voor specifieke criteria zie ‘Promotional Guidelines Policy’).


Leeftijdeisen

Studenten worden onder andere geplaatst in een jaarlaag op basis van hun leeftijd. Uitzonderingen worden zelden gemaakt en enkel na een zorgvuldige evaluatie van de student door het Admissions Team.

age requirements

 

Aanmeldingsprocedure

Over het algemeen sluiten Internationaal Tweetalig VWO-studenten zich aan bij de school in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs (Grade 7, meestal 12 jaar oud). De aanmeldingsprocedure volgt de normale procedure van de scholen in de regio, inclusief de afronding van de aanmelding voor een bepaalde tijd (normaliter in maart/april).

Belangrijke datums aanmeldingsprocedure 2024/2025:

  • 13 december 2023 15:00-16:30: open les middag, groep 8 vwo leerling (alléén bij inschrijving)
  • 30 januari 2024 18:00: voorlichtingsavond voor ouders
  • 03 februari 2024 09:30-12:00: “open dag”: groep 8 vwo leerling met ouder(s)
  • 06 maart 2024 15:00-16:30: open les middag, groep 8 vwo leerling (alléén bij inschrijving)
  • 25 maart tot 31 maart 2024 15:00: ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier (via Open Apply) met verplichte formele basisschooladvies (uploaden).

De aanmeldingsprocedure voor het Internationaal Tweetalig VWO- programma voor ouders/voogden is als volgt:

  1. Alle aanmeldingen worden gedaan via “Open Apply”. Voor de aanmelding hebben Internationaal Tweetalig VWO-studenten de kans om de school te bezoeken tijdens onze open dag en/of open lesmiddag;
  2. De eerste aanmelding wordt gedaan via ons Aanmeldingsformulier. Het invullen van dit formulier garandeert niet automatisch een plaats bij de school (25 maart – 31 maart van scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi);
  3. Ouders/voogden moeten het officiële advies van de basisschool (VWO) uploaden, samen met een geldig kopie van een Nederlands paspoort of ID-kaart van de student;
  4. Mocht het nodig geacht worden, dan zal de school na een aanmelding voor het Internationaal Tweetalig VWO-programma een interview aanvragen met de betreffende student;
  5. Na toelating zullen ouders/voogden een factuur ontvangen.