De lessentabel voor de eerste klas van de Internationaal Tweetalig VWO ziet er als volgt uit.

 

Vakken

Uur

Engels

4

Nederlands

3

Fraans/Spaans

2

Latijn

2

Social studies

3

Wiskunde

4

Science

3

Visual Art

2

Drama

2

Design

2

Lichamelijke Opvoeding

3

STEAM uur​

1

Mentor uur

2

learning bilingual vwo1