tweetalig basisonderwijs in Hilversum, 50% van de lestijd Engels op school

Tweetalig basisonderwijs

​​Bilingual Primary Education


Sinds het schooljaar  2014/2015 heeft de International School Hilversum een tweetalige stroom in het basisonderwijs. De leerlingen krijgen 50% van de lestijd in het Engels aangeboden.

​De International School Hilversum is een internationale school voor leerlingen van 4 - 19 jaar. Naast het internationale onderwijsprogramma biedt de school ook tweetalig onderwijs aan. De school heeft meer dan 40 nationaliteiten en is geaccrediteerd door het International Baccalaureate (IB), de Council of International Schools (CIS) en de New Engeland Association of Schools and Colleges (NEASC).

De IS Hilversum tweetalige stroom biedt 50% van het curriculum in het Engels aan. Leerlingen volgen in de ochtend het Nederlandse programma waar de nadruk zal liggen op rekenen en taal. In de middag volgen de leerlingen een internationaal programma waarin vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en beeldende vorming geïntegreerd in thema’s worden aangeboden. Leerlingen in de tweetalige stroom delen de ruime faciliteiten en materialen met de leerlingen van de internationale stroom. De Nederlandse leerlingen worden zo onderdeel van de internationale gemeenschap van de school.

Leerlingen die geboren zijn in 2010 of daarna kunnen aangemeld worden voor de tweetalige stroom. 

Mail voor meer informatie naar Jetty van Driel: j.vandriel@atscholen.nl

Op 16 maart 2016 is er van 09.00 - 12.00 uur open dag. U kunt dan een kijkje komen nemen in de klas en kennismaken met de leerkrachten.​


Download de brochure over tweetalig onderwijs van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm


Lees ook het artikel van de Volkskrant, 18-10-2014: