Course Information - Dutch overview

​​

Bilinguaal onderwijs

De International School Hilversum biedt ook Nederlandstalige leerlingen een uitdagend en gevarieerd programma. De leerlingen volgen een tweetalig VWO programma in een international context. Dit houdt in dat zij een aantal vakken in het Engels krijgen, zoals science, social studies, art en drama. Zo leren de leerlingen het Engels op een academisch niveau beheersen en worden zij voorbereid op een steeds verder globaliserende wereld, terwijl zij tevens hun Nederlands op peil houden. Door hun contacten met internationale leeftijdsgenoten ontwikkelen leerlingen ook de vaardigheid Engels te spreken in informele situaties.

Leerlingen met een VWO advies​ kunnen zich aanmelden voor ons bilinguaal onderwijs. De opleiding bestaat uit twee fasen. Tijdens de eerste vier jaar doorloopt de leerling het Middle Years Programme, waarin, behalve aan het vergaren van kennis ook aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van eigenschappen die het leerproces bevorderen en daarnaast belangrijk zijn voor het dagelijks leven. Wij moedigen leerlingen o.a. aan om risico’s te nemen, te reflecteren op hun keuzes en ideeën, zich tolerant op te stellen jegens anderen en kritisch om te gaan met informatiebronnen. Na afsluiting van het Middle Years Programme heeft de leerling de keuze om zich voor te bereiden op het VWO examen of op het International Baccalaureate examen. Het IB-diploma wordt internationaal erkend en heeft enkele van onze leerlingen toegang geboden tot prestigieuze universiteiten als Oxford, Cambridge en Harvard. Het IB onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

 

De lessentabel voor de eerste klas van het bilingual VWO ziet er als volgt uit. De gekleurde vlakken geven aan welke vakken in het Engels worden gegeven.

 

Engels

4

Nederlands

4

Frans

2

Spaans

2

Latijn

3

social studies

4

wiskunde

4

science

2

tekenen

2

drama

2

techniek

2

bewegingsonderwijs

3

challenge hour​

1

mentor uur

1

​​